Årdal FK får ikkje delta i NM for junior

Grunngjevinga for dette kan du lese her.

Årdal FK vart nr 2 i si gruppe i vinterserien for juniorar, og skulle dermed spelt kvalifiseringskamp mot Sandane sitt juniorlag om å delta NM junior.

MEN, i og med at Årdal FK nytta gutespelarar frå Årdalstangen og Jotun på juniorlaget sitt i vinterserien, og ikkje eit «reint» ÅFK-lag, får me ikkje delta i NM for juniorar, ifølge SFFK.

At alle desse guttespelarane skal spele for Årdal FK komande sesong, og vil bli meldt inn i ÅFK i løpet av vinteren, endrar ikkje føresetnadane, framleis ifølge SFFK.

Dermed kan me ikkje delta i NM i år.

 

gkø