Årets avsluttning til neste år

Årets fotballfest vil ikkje bli arrangert i år 2001. Det kan kanskje høyrast litt merkeleg ut, men Jotun har av hensyn til spelarane utsatt feiringa til over nyttår.

Fotballsjef Magne Felde vil honorere trufaste spelararUsikkerheit rundt kvalikk kampar
Ferierande spelarar og usikkerheit rundt kvalifiseringskampane i haust har ført til at fotballfesten er utsatt til over nyttår.
Det var ikkje mange ledige datoar i haust og for å få ei verdig ramme rundt festen blir den utsatt til laurdag 5 januar seier ein ferierande Magne Felde til Jotun-fotball.com. Lojalitet bør honorerast
Mange av våre spelarar har av hensyn til klubben utsatt ferien til etter sesongslutt, det vil vere feil av oss å plassere festen til ei helg me veit mange av våre spelarar ikkje kan delta
.