Bli med på dommarkurs!

Me treng fleire dommarar og håpar du vil bli med! No har du sjansen til å læra av dei beste – med fordel av heimebane.

Menn og kvinner i svart er som kjend ein føresetnad for å kunne arrangera fotballkampar, og Sogn og Fjordane fotballkrets har i ei årrekkje hatt fokus på rektruttering og utdanning av nye dommarar.
Det er likevel framleis stort behov for fleire dommarar i Indre Sogn.

Treng fleire dommarar
– Me treng fleire dommarar frå Årdal og Lærdal som kan vera med i kretsregi. I tillegg treng klubbane fleire utdanna dommarar som kan dømma i eigen klubb, seier Yngve Håkonsen i Sogn og Fjordane fotballkrets og legg til at klubbane må ta ansvar for å hjelpa til med rekrutteringa.

Svein Høylo

Svein Høylo er 70 år og gjorde comeback med fløyta før fjorårssesongen. Det er med andre ord aldri for seint.

– Dette er noko me alle må prøva å gjera noko med, seier leiar Geir Kjetil.
– Utan dommar – ingen kamp, rett og slett!

Meld deg på kurs!
Han håpar difor at mange vil vera med når kretsen no inviterer til rekrutteringsdommarkurs i klubbhuset til Jotun fredag 9. og laurdag 10. mars.

Kurset er gratis – og det er ingen øvre aldersgrense for å ta del. Alle som er fødd i 2004 – eller før – kan vera med.

Per Oddvar Lien

Per Oddvar Lien, Høyang, er ein av veteranane i fotballfylket Sogn og Fjordane.

Årtal FK har per dags dato berre ein dommar som representerer klubben, nemleg Inge Seglem. Han er til gjengjeld regionsinstruktør og dessutan leiar i dommarkomiteen i kretsen.
Det er Inge som skal halda kurset.

Aldri for seint
At det aldri er for seint å begynna å blåsa i fløyta, er Svein Høylo frå Fjærland, som straks rundar 70. Svein tok utdanning allereie som 18-åring, men la fløyta på hylla av helsemessige årsaker i 1993. I fjor gjorde han comeback som dommar etter nesten 24 år, og var fleire gonger på Cuba for å dømma ÅFK 2/Jotun/Årdalstangen. Svein Høylo var også assistentdommar i mange kampar i 5.divisjon.

Marius Loftheim

Marius fekk prøva seg som dommar på knøtteturneringa. Her er Marius før sin aller første kamp som dommar, der han fekk i oppdrag å dømma 2011-gutta til ÅTIL – som spelte sin aller, aller første fotballkamp.

Fleire av våre yngste spelarar har fått prøva seg som dommarar i forbindelse med miniputturneringane i Øvre og på Tangen, og gjorde det så bra at dei fekk Fair Play-pris frå kretsen.
– Målet til kretsen er å få klubbane til å burda til at det blir fleire dommarar og at ein på den måten kan styrka dommarmiljøet, heiter det i invitasjonen.

Kurset neste fredag er for dei som ynskjer å døma både 11ar og 9ar-fotball.
Målet er å gje kunnskap om spelereglane for ungdoms- og seniorklassen.

Ta direkte kontakt med
Sogn og Fjordane fotballkrets, Yngve Håkonsen på telefon 57628705 eller epost: yngve.haakonsen@fotball.no

Påmeldingsfristen er 7.mars.

Les meir om dommarkurset her: DommarKurs ØvreÅrdal