Bli privatsponsor for Årdal FK

Salet av privatsponsorbrev går strykande men det er enno plass til fleire sponsorar på lista. Nytt av året er at du som privatsponsor blir automatisk medlem av Årdal FK. Hvis du ikkje er hverken privatsponsor eller medlem, løp og kjøp.

Bli privatsponsor

Privatsponsorbrev får du kjøpt frå 110 kroner pr månad. Ta kontakt med spelarar eller styret for å få meir informasjon.


For info eller kjøp kontakt magne.felde@hydro.com