Privatsponsor

Klubben håpar sjølvsagt at så mange som mogeleg ser verdien i å ha eit godt fotballag i bygda og blir med og støttar klubben økonomisk. Du kan ved din deltakelse som privatsponsor gje Årdal FK ei god økonomisk plattform og basere si drift på.

Årdal FK har mange trufaste privatsponsorar som kvart år er med og bidreg til at klubben får faste inntekter kvar månad. Desse støttespelarane er klubben sin største sponsor og styret og spelarane vil takke for god støtte både på og utanfor bana.

Årdal FK håpar at så mange som mogeleg ser verdien i å ha eit godt fotballag i bygda og blir med og støttar klubben økonomisk. Du kan ved din deltaking som privatsponsor gje Årdal FK ei god økonomisk plattform å basere drifta si på.

Årdal FK har mange trufaste privatsponsorar som kvart år er med og bidreg til at klubben får faste inntekter kvar månad. Desse støttespelarane er klubben sin største sponsor og styret og spelarane vil takke for god støtte både på og utanfor bana.

Du kan støtte med 3 ulike beløp:

kr 110,- pr.mnd verdikort a kr 3000,- + medlemskap
kr 160,- pr.mnd verdikort a kr 6000,- + medlemskap
kr 200,- pr.mnd verdikort a kr 6000,- + medlemskap + frikort inneværande sesong

Det vil bli trekning av privatsponsorbrev den 30. kvar månad frå januar til desember og blir offentlegjort på www.ardal-fk.no og ved oppslag. Vinnaren blir kontakta.

Verdikortet er levert av vår generalsponsor Indre Sogn Sparebank og kan nyttast i alle butikkar som har betalingsterminal, også i utlandet.

Kjøp av privatsponsorbevis kan gjerast heile året ved å kontakte Jan Are Øvstetun på epost: jan.are.ovstetun@mail.ardalsnett.no