Idrettskonsulent i Årdal kommune

Knut Bordal har pr. dags dato slutta som mangeårig idrettskonsulent
i Årdal Koummune. Frå august 2007 skal han ta til i jobb som lærar ved
Årdal Vidaregåande skule.

Årdal Kommune har vald å lyse ut jobben på ny (andre gongs utlysing)

I
mellomtida har Siren B. Svortevik sagt ja til deler av stillinga, i
første omgang når det gjeld bassenga i kommunen, samt bruk av
Årdalshallen og Fotballbaner.

 Hennar tlf. er 48 20 91 66        e-post:   siren-sv@online.no   

 Driftsansvarleg i Årdalshallen, Torgeir Gaundal, kan òg kontaktast på tlf. 95 21 73 88