Joey is back!

And he has brought a friend with him…

(NB!! Norsk tekst litt lenger nede!!)

Joyful reunion on the pitch this week, as Joey Sinton (21) returns to Årdal FK.

Joey, who was with us though six matches during spring season, is on his way back to Årdal FK, ready to make a contribution throughout the remaining season as we contiunue to battle for 3rd division survival.

Joey is bringing his mate Brett Fellows (22) with him in an effort to strengthen the team and thereby gathering the points needed in order to stay above that infamous line.

– We are of course very happy about this, coach Ivan states.

– This means we have more players on board as we struggle to keep our position as a third division team – an addition like this is, needless to say, very much needed!

We already know Joey quite well and we know what he stands for. As far as Brett is concerned, we hope to be as lucky as we turned out to be when we signed Joey, Ivan says.

– To be completely honest, we really do not know very much about Brett and his qualities, but we have several references that seem very promising. This is why the next two training sessions this week will be very exciting, as we hope to get to know him better.

Striker Brett is in fact already signed up for the team, and will be able to play our forthcoming macht agains Spjelkavik on Saturday. Joey, on the other hand, is still not eligible, as the paper work needs to be sorted out.

Upon leaving Årdal in July, Joey joined his former club in England. UEFA regulations clearly states that the player can not transfer until one month after the conttact has been signed. In Joey`s case, the deadline is Friday – which basically means that the earliest possible transfer can take place on this day. At this point we do not know if it is possible to get the papers sorted out in time for match day.

Says Ivan: Such are the rules, and we are of course obliged to follow them, but we sincerely hope to see Joey ready as soon as possible.

Welcome back, Joey – and welcome to the club, Brett!

 


Joey Sinton

Joey er tilbake!

Og han har med seg ein kamerat som også kan spela fotball…

Det er duka for eit gledeleg gjensyn på Jotun stadion denne veka.

Engelske Joey Sinton (21) som var med oss gjennom seks kampar i vårsesongen, er nemleg i skrivande stund på veg tilbake til Årdal for å hjelpa til i kampen for tilværelsen.

Med seg har han Brett Fellows (22), som Ivan også håpar skal kunne bidra til å styrka troppen og sanka fleire poeng.

– Og det er me sjølvsagt svært glade for, konstaterer Ivan.

– Det betyr at me har fleire spelarar å ta av når det røyner på utover hausten, og det trengst!

Me kjenner jo Joey fra før, så me veit kva han står for – når det gjeld Brett satsar me på at me er like heldige med han som me var då me fekk Joey, seier han.

– For å vera heilt ærleg, så veit me ikkje så veldig mykje om kva slags kvalitetar Brett sit inne med, men me har fått ein del referansar på han, og tykkjer det høyres lovande ut. Difor vil dei to neste øktene denne veka bli veldig spennande, når me forhåpentlegvis blir betre kjend med han, er konklusjonen.

Angriparen Brett Fellows vart speleklar for Årdal FK allereie onsdag ettermiddag. Joey, derimot, er framleis ikkje klar – og kjem tidlegast til å vera det fredag. Viss me er heldige.

Etter at Joey reiste frå Årdal, melde han seg innatt i den engelske klubben han kom frå.

Der må han stå i minimum ein månad før han kan melda overgang til oss att, det vil seia fredag 28.august. Slik er reglane, og dei må me sjøvlsagt forholda oss til.

Me håpar no at me skal få han klar så raskt som mogleg, men det er for tidleg å seia om han vil vera på bana allereie laurdag

Årdal FK ynskjer Joey velkommen tilbake – og Brett velkommen i klubben.