Privatsponsorvinnar september

Det har vore ny trekning blandt privatsponsorane. Denne gongen vart det ein spelar som stakk avgarde med premien.

Espen vart vinnar i september

Vinnar i trekninga for september månad vart Espen Mjøs, sponsorbrevet var solgt
av Espen Mjøs og premien var på 3000,- Espen er for tida på utlån til
Årdalstangen/Lærdal i 4. divisjon, og skal studere utanbygds det neste året.

Me nyttar samtidig høvet til å takke alle som har kjøpt andel som privatsponsor.
De er vår største sponsor og er ein viktig bidragsytar til vår daglige drift.

Sjå liste over alle vinnarane
her.