Smedegård vann

Det har vore trekning for oktober i privatsponsorgruppa, og vinnaren denne gongen vart Morten Smedegård. Den som selte brevet var Arne Furebotn, seljar av yrke. Jotun-fotball.com gratulerer.

Her finn du fullstendig liste over dei som er
privatsponsorar for Jotun fotball 2001.


Sjå heile lista