Generalsponsor

GENERALSPONSOR for Årdal FK er Indre Sogn Sparebank

Årdal FK er stolte over å ha Indre Sogn Sparebank med på sitt lag og kan anbefale banken til alle som ynskjer det beste banktilbodet i Sogn og Fjordane.

Indre Sogn Sparebank sitt lokale område er kommunane Lærdal, Årdal og Sogndal. Men banken har mange kundar spreidt over heile landet, også i utlandet. Internett vil derfor vera eit viktigt medium som gir deg oppdaterte opplysningar om Indre Sogn Sparebank, og tenester dei tilbyr. Indre Sogn Sparebank ynskjer å vera på offensiven, og alltid med deg som kunde i fokus. I tillegg til å vera konkurransedyktige på «tradisjonelle» banktenester, har banken som mål å tilby deg som kunde «moderne» banktenester basert på ny teknologi. Nettbanken er eit eksempel på dette.

Indre Sogn Sparebank er medlem av Eika-gruppen. Gjennom dette samarbeidet kan dei tilby tenester som Terra Skadeforsikring og Terra Fonds. Du finn meir info om desse produkta ved å gå inn på banken sine nettsider.

NYTTIGE LENKER:

INDRE SOGN SPAREBANK

NETTBANK

Hovudsponsorar

Våre hovudsamarbeidspartnarar er med på å legge grunnlaget for Årdal FK sin sunne økonomi og syner med sin deltakelse og støtte at dei føler eit stort ansvar for idretten i bygda.

Les meir om våre hovudsponsorar ved å trykke på linkane under.

ardal energi logo
Indre Sogn Bil logo
Kleiven Sogn logo
Hydro logo

Samarbeidspartnerar

Årdal FK har mange trufaste sponsorar som støttar laget i medgang og motgang år etter år. Fleire av desse har støtta klubben frå før mange av spelarane i klubben var fødd. Dette set Årdal FK stor pris på og ser fram til mange nye år med Dykk på laget.

klingenberg

Bussponsor

Hestetun Gartneri
Hydro Aluminium
Aardal Design
Årdal Energi KF
Indre Sogn Sparebank

Kamp- og spelarsponsor

Legal Eigedom AS
Toyota Sogn
Tangen Sport AS
EMO Holding AS
PGP AS