Kontakt:

Årdal FK
Postboks 106
6882 Øvre Årdal

Styret i Årdal FK 2018-2019 er samansett slik:

Leiar:

Geir Kjetil Øvstetun
Telefon: 906 94 334
Epost: Geir.Kjetil.Ovstetun@sfj.no

Styremedlemmar:

Jan Are Øvstetun
48218349
jan.are.ovstetun@mail.ardalsnett.no

Kirsti Gulbrandsen
99583607
kirsti.gulbrandsen@mail.ardalsnett.no

Kirsti gulbrandsen og Gro Aafedt.

Fredrik Jarstadmarken

Ole Gunnar Hunderi