Trenarar

Ivan Øy, sjefstrenar, 4. divisjon, (f. 1969):

369a0243

Jan Kåre Stedje, assistenttrenar, 4.divisjon, (f. 1952):

369a0204

Ørjan Stedje Ylvisåker, fysisk trenar, 4. divisjon, (f. 1979):

Per Einvald Aspevik, keepertrenar, 4. divisjon, (f. 1976):

Geir Reidar Hestethun, materialforvaltar, 4. divisjon, (f. 1955):

369a0163

Geir Kjetil Øvstetun, trenar 6. divisjon, (f. 1963):

369a0412

Jan Are Øvstetun, trenar 6. divisjon, (f. 1969):