Jan Are Øvstetun

Engasjementet er det som først og fremst kjenneteiknar Jan Are, som faktisk han kan visa til ei lender trenarkarreiere enn den han hadde som aktiv spelar. Han la opp som 19-åring, men har studert mykje fotball sidan. Som Leeds-supportar hanr han også mykje øving det å ha trua og halda motet oppe, svært viktige eigenskapar for ein trenar i femtedivisjon. Jan Are har dessutan svært god greie på utstyr og har mykje på lager, noko som heilt klart er ein stor fordel for oss. På fritida jobbar Jan Are som engelsklærar ved Årdal vidaregåande og eig dessutan ein sportsbutikk.