Mark Falco

369a0198

Mark er den einaste i trenarteamet vårt med eigen biografi på Wikipedia – og det er sjøvlsagt ikkje utan grunn. Han er nemleg den einaste som har ein UEFA Cup-tittel å visa til.

Mark har spelt for Chelsea, Watford, Rangers, Queens Park Rangers og Millwall, men er kanskje aller best kjend som Tottenham-spelar og er med på lista over dei 50 beste spelarane i klubben gjennom tidene. Etter at han ha opp i 1992 har Mark vore knytt til Spurs-apparatet, noko han framleis er til dags dato. Han spelar framleis for Spurs Legends, og det var slik han kom til Årdal fyrste gong, i samband med Veterancupturneringa. Der vart han godt kjend med Spurs-tilhengaren Alf Roger Lereng.

Dei siste åra har Mark fleire gonger vore i Årdal for å undervisa på fotballskule og trena unge spelarar. Dei to siste sesongane har han vore engasjert som spelarutviklar for Årdal FK.
Me er sjølvsagt både glade og stolte over å ha Mark med på laget, for den fotballfaglege kunnskapen og ikkje minst den lange erfaringa han har, er naturleg nok av stor verdi for oss.
I tillegg er Mark ein svært likandes kar som elskar å diskutera fotball og som dessutan syter for at folka våre får holdt engelsken ved like.

English version:
Mark i the only one in our coaching team with his own Wikipedia biography, which seems only fair concidering he is the only one with a UEFA Cup trophy on his CV.

Mark has played for Chelsea, Watford, Rangers, Queens Park Rangers and Millwall, but is perhaps best known for his fantastic career at Spurs, in which he scored 98 goals in 236 games. Mark Falco is also voted as one of the top 50 greatest Spurs players of all time.

Since retiring from the professional game in 1992, Mark har been a part of Tottenham, and represents the club to this date. He has played for the Spurs legends team for years, in fact, it was during a Spurs legends tour that Mark came to Årdal for the first time, participating in the Veterancup a few years ago. This is where he met at befriended local Spurs supporter Alf Roger Lereng.

Over the past few years, Mark has made frequent trips to Årdal, teaching at the football academy, coahing young talents. The past two seasons Mark has been engaged in Årdal FK focusing on player development. We are of course very happy and proud to have Mark on our team – his vast knowledge of football and extensive experience is invaluable to us. Also, Mark is a very nice and decent bloke who loves discussing football and thereby makes sure our people keep up maintain a certain level of language skills.