Me gratulerar alle vinnarar av gåvekort i 2002! Premiane kan hentast hjå Jan Are Øvstetun på Sport1 Årdal.
Takk for støtten!

Vinnarar 2022

 Januar  Geir Arne Nondal  kr 6.000,-
 Februar  Åge Hestetun  kr 6.000,-
 Mars  Geir Johnny Dahl  kr 6.000,-
 April  Sonja Saur  kr 3.000,-
 Mai  Gina Vee  kr 3.000,-
 Juni  Jan Are Øvstetun  kr 6.000,-
 Juli  Jane Stedje  kr 6.000,-
 August  Preben Gilleshammer  kr 6.000,-
 September  Magne Solvoll  kr 6.000,-
 Oktober  Terje Hauge  kr 6.000,-
 November  Alice Hestetun  kr 6.000,-
 Desember  Hanna Larsson  kr 3.000,-