15.02.2021 - Morten Sortland

Årdal FK kallar med dette inn til årsmøte

Tid: Onsdag 3. mars klokka 18.00

Stad: Årdal vidaregåande skule

PS. På grunn av koronareglar kan me ikkje samlast meir enn 10 personar per i dag. Me håpar at me innan 3. mars kan samlast fleire. Dersom det ikkje skjer, vil årsmøte bli halde digitalt.

Les årsmeldinga her: Årsmelding ÅFK 2020

Sakliste

  1. Godkjenne innkalling
  2. Velje ordstyrar
  3. Velje skrivar
  4. Skriva under protokoll (2 personar)
  5. Årsmelding
  6. Reknskap 2020
  7. Budsjett 2021
  8. Innkomne saker
  9. Val

Med helsing styret.