28.01.2022 - Eirik Laberg

Da er dei siste to månadane i 2021 trekt og me ser fram til nye moglegheiter i 2022.

Etter at teljekorpset hadde hatt trekning for november og desember, viste det seg at både Oddbjørg Sem-Johansen (november) vant eit verdikort på kr 3000,- og Ola Buhaug (desember) vant eit verdikort pålydande 6000,-

Verdikorta kan hentast hjå Jan Are Øvstetun på Sportshuset.

Verdikorta er levert av vår hovudsponsor, Sogn Sparebank og har den geniale eigenskapen at det kan nyttast til betaling i butikkar verda over og dessutan også på nett.

Privatsponsorane er ei av våre viktigaste inntektskjelder og stødige støttespelarar.

Har du lyst til å vera med og bidra, ta kontakt med Jan Are Øvstetun, epost jan.are.ovstetun@mail.ardalsnett.no eller telefon 48218349.