Årsmøte for 2021 i ÅFK

Tidspunkt: Tysdag 1.mars kl 19:30

Stad: Møterom i 2.etg i Årdalshallen.

Saklista med vedlegg samt årsmelding er vedlagt.

Vel møtt!