08.03.2022 - Elin Hæreid
Endeleg kan me fortelja denne spennande nyheita! Jotun og Årdal FK har inngått ein avtale, som innebærer at gutespelarar kan bli flytta opp på Årdal FK, utan å skifta klubb.
 
Tobias Furebotn og Lukas Bruheim har i vinter blitt flytta permanent opp til oss, og trener og speler med oss, samstundes som dei kan spele på gutelaget til Jotun. Ein etterlengta avtale!
 
Velkommen til våre historiske gutar, Tobias og Lukas!