Etter at teljekorpset hadde hatt trekning for januar og februar, viste det seg at både Geir Arne Nondal (januar) og Åge Hestetun (februar) vant eit verdikort pålydande 6000,-

Verdikorta kan hentast hjå Jan Are Øvstetun på Sportshuset.

Verdikorta er levert av vår hovudsponsor, Sogn Sparebank og har den geniale eigenskapen at det kan nyttast til betaling i butikkar verda over og dessutan også på nett.

Privatsponsorane er ei av våre viktigaste inntektskjelder og stødige støttespelarar.

Har du lyst til å vera med og bidra, ta kontakt med Jan Are Øvstetun, epost jan.are.ovstetun@mail.ardalsnett.no eller telefon 48218349.