Ny trekning i privatsponsorlotteriet for mars og april. Vinnar i mars var Geir Johnny Dahl med eit verdikort pålydande kr 6000,-. I april var det Sonja Saur som vant eit verdikort pålydande kr 3000,-

Verdikorta kan hentast hjå Jan Are Øvstetun på Sportshuset.

Verdikorta er levert av vår hovudsponsor, Sogn Sparebank og har den geniale eigenskapen at det kan nyttast til betaling i butikkar verda over og dessutan også på nett.

Privatsponsorane er ei av våre viktigaste inntektskjelder og stødige støttespelarar.

Har du lyst til å vera med og bidra, ta kontakt med Jan Are Øvstetun, epost jan.are.ovstetun@mail.ardalsnett.no eller telefon 48218349.