31.01.2023

Årdal FK kallar med dette inn til årsmøte

Tid: Onsdag 1. mars 2023 kl 18:00.

Møtestad: Møterommet i 2. etasje i Årdalshallen.

Saker som medlemmar ynskjer å behandle på årsmøtet må sendast styret seinast 15. februar. Me ber om at vedlagte mal vert nytta.

Saksdokument sendast til leiar@ardal-fk.no

Forslagsskjema - årsmøte

Fullstendig sakliste og alle saksdokumenter samt årsmelding vert publisert her på heimesida seinast ei veke før årsmøtet (22. februar).